J.force

J.forceロゴ

Perniagaan dalam talian

Pemeriksaan Laman
Maya Dalam Talian

Pemeriksaan Laman
Maya Dalam Talian

オンライン現地企業視察

Pasukan profesional kami boleh menganjurkan pemeriksaan maya; Melawat syarikat, tempat dan kilang dengan mengadakan pertemuan melalui platform digital. Perkhidmatan ini membolehkan perniagaan menjadi lebih cekap dan mengurangkan kos.


<Sokongan daripada J.force>
Persediaan Persidangan Dalam Talian
Pemeriksaan Di Tapak
Lawatan ke lokasi yang dipilih
dsb

Pasukan profesional kami boleh menganjurkan pemeriksaan maya; Melawat syarikat, tempat dan kilang dengan mengadakan pertemuan melalui platform digital. Perkhidmatan ini membolehkan perniagaan menjadi lebih cekap dan mengurangkan kos.


<Sokongan daripada J.force>
Persediaan Persidangan Dalam Talian
Pemeriksaan Di Tapak
Lawatan ke lokasi yang dipilih
dsb

Kes Pemeriksaan Syarikat Maya

Kes Pemeriksaan Syarikat Maya

Padanan Perniagaan Antara Firma tempatan dan Jepun

Padanan Perniagaan Antara Firma tempatan dan Jepun

Dengan pengalaman berdekad-dekad dan rangkaian perhubungan yang meluas menjangkau rantau Asia-Pasifik, pasukan pakar kami boleh membantu pelanggan kami mencari rakan kongsi perniagaan yang boleh dipercayai di Jepun dan di tempat lain, membolehkan mereka mencapai matlamat mereka dan berkembang maju dengan rakan kongsi perniagaan yang mempunyai pemikiran yang sama.

<Sokongan daripada J.force>
Mesyuarat Perniagaan Dalam Talian
Kehadiran Pengganti Pameran Dagangan
Pemilihan Rakan Kongsi Perniagaan
Temu bual individu dengan Rakan Kongsi
dsb.

現地と日本を繋いだビジネスマッチング


<Sokongan daripada J.force>
Mesyuarat Perniagaan Dalam Talian
Kehadiran Pengganti Pameran Dagangan
Pemilihan Rakan Kongsi Perniagaan
Temu bual individu dengan Rakan Kongsi
dsb.

Kes Sokongan Padanan Perniagaan

Kes Sokongan Padanan Perniagaan

Membantu Penempatan Semula Luar Negara – Kajian Kes

Membantu Penempatan Semula Luar Negara – Kajian Kes

業務渡航前・現地赴任前・事前下見・打ち合わせ

Untuk membantu pelanggan kami memahami adat, budaya, tradisi dan bahasa negara lain semasa mereka mengembangkan perniagaan mereka ke luar negara, kami dapat mengadakan webinar dan bengkel dalam talian dengan pengajar tempatan yang pakar dalam domain masing-masing.

<Sokongan daripada J.force>
Pemeriksaan Persekitaran Hidup
Pemeriksaan perumahan hartanah
Pengenalan Institusi Perubatan
Seminar Situasi Tempatan oleh Ekspatriat
dsb.

Untuk membantu pelanggan kami memahami adat, budaya, tradisi dan bahasa negara lain semasa mereka mengembangkan perniagaan mereka ke luar negara, kami dapat mengadakan webinar dan bengkel dalam talian dengan pengajar tempatan yang pakar dalam domain masing-masing.

<Sokongan daripada J.force>
Pemeriksaan Persekitaran Hidup
Pemeriksaan perumahan hartanah
Pengenalan Institusi Perubatan
Seminar Situasi Tempatan oleh Ekspatriat
dsb.

Kes Mesyuarat Awal

Kes Mesyuarat Awal

Webinar oleh Pensyarah Tempatan

Webinar oleh Pensyarah Tempatan

Untuk membantu pelanggan kami memahami adat, budaya, tradisi dan bahasa negara lain semasa mereka mengembangkan perniagaan mereka ke luar negara, kami dapat mengadakan webinar dan bengkel dalam talian dengan pengajar tempatan yang pakar dalam domain masing-masing.

<Sokongan daripada J.force>
Latihan Bahasa Dalam Talian
Pembelajaran Pemerolehan Kemahiran Dalam Talian
Buruh Negara・ Webinar Berkaitan Perakaunan
dsb.

現地講師を招いたオンライン講義

Untuk membantu pelanggan kami memahami adat, budaya, tradisi dan bahasa negara lain semasa mereka mengembangkan perniagaan mereka ke luar negara, kami dapat mengadakan webinar dan bengkel dalam talian dengan pengajar tempatan yang pakar dalam domain masing-masing.

<Sokongan daripada J.force>
Latihan Bahasa Dalam Talian
Pembelajaran Pemerolehan Kemahiran Dalam Talian
Buruh Negara・ Webinar Berkaitan Perakaunan
dsb.

Kes Webinar

Kes Webinar