J.force

J.forceロゴ

Pembangunan Perniagaan Global

 

Kami menyediakan perkhidmatan sehenti untuk
mempercepatkan pembangunan perniagaan global anda
bersama-sama dengan nasihat tepat daripada pakar kami.

 

Kami menyediakan perkhidmatan sehenti untuk
mempercepatkan pembangunan perniagaan global anda
bersama-sama dengan nasihat tepat daripada pakar kami.

Sokongan Pengembangan Luar Negara

海外進出トータルサポート      

Pasukan profesional kami mempunyai kepakaran untuk menyediakan perkhidmatan penting termasuk pandangan pasaran, pendaftaran, mendapatkan visa kerja dan perakaunan dan hal ehwal am lain untuk pendahuluan anda ke pasaran luar negara.

<Sokongan daripada J.force>
Penyelidikan Pasaran
Pendaftaran
Mendapatkan Visa kerja
Pembukaan Akaun Bank
Kedai・Pemilihan Pejabat
dsb.

Sokongan Pengembangan Luar Negara
     

Pasukan profesional kami mempunyai kepakaran untuk menyediakan perkhidmatan penting termasuk pandangan pasaran, pendaftaran, mendapatkan visa kerja dan perakaunan dan hal ehwal am lain untuk pendahuluan anda ke pasaran luar negara.

<Sokongan daripada J.force>
Penyelidikan Pasaran
Pendaftaran
Mendapatkan Visa kerja
Pembukaan Akaun Bank
Kedai・Pemilihan Pejabat
dsb.

Kes Sokongan Pengembangan Luar Negara

Kes Sokongan Pengembangan Luar Negara

Pembangunan Perniagaan

Pembangunan Perniagaan

Pasukan profesional kami boleh menyediakan penyelesaian inovatif dengan analisis pasaran untuk mempercepatkan pembangunan perniagaan global anda.


<Sokongan daripada J.force>
Penyelidikan Trend Pasaran
Pemilihan Rakan Kongsi Jualan
Eksport Agensi
dsb.

販路開拓支援<Sokongan daripada J.force>
Penyelidikan Trend Pasaran
Pemilihan Rakan Kongsi Jualan
Eksport Agensi
dsb.

Kes Sokongan Pembangunan Pasaran

Kes Sokongan Pembangunan Pasaran

Sokongan Padanan Perniagaan

Sokongan Padanan Perniagaan

ビジネスマッチングサポート

Pasukan profesional kami akan menyediakan platform untuk memadankan rakan kongsi perniagaan merentas semua sektor, penyumberan luar pembekal dari luar negara, dan juga menyampaikan pelbagai penyelesaian untuk perniagaan. Hubungi kami jika anda ingin mengurangkan kos atau mengembangkan kapasiti pengeluaran.


<Sokongan daripada J.force>
Tinjauan Pembekal
Pemilihan Rakan Kongsi Penyelesaian
Padanan Perniagaan
dsb.

Pasukan profesional kami akan menyediakan platform untuk memadankan rakan kongsi perniagaan merentas semua sektor, penyumberan luar pembekal dari luar negara, dan juga menyampaikan pelbagai penyelesaian untuk perniagaan. Hubungi kami jika anda ingin mengurangkan kos atau mengembangkan kapasiti pengeluaran.


<Sokongan daripada J.force>
Tinjauan Pembekal
Pemilihan Rakan Kongsi Penyelesaian
Padanan Perniagaan
dsb.

Kes Sokongan Padanan Perniagaan

Kes Sokongan Padanan Perniagaan