J.force

J.forceロゴ

การพัฒนาธุรกิจระดับโลก

 

เราให้บริการแบบครบวงจร
เพื่อการพัฒนาธุรกิจทั่วโลกของคุณ
พร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

 

เราให้บริการแบบครบวงจร
เพื่อการพัฒนาธุรกิจทั่วโลกของคุณ
พร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

ซัพพอร์ตการขยายธุรกิจในต่างประเทศ

海外進出トータルサポート      

ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมให้บริการ ด้านการวิจัยตลาด, การจดทะเบียนธุรกิจ, การขอวีซ่าทำงาน การบัญชีและอื่นๆ เพื่อการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ

<บริการของเรา >
การวิจัยตลาด
การจดทะเบียนธุรกิจ
การขอวีซ่าทำงาน
การเปิดบัญชีธนาคาร
การเลือกร้านค้า/ที่ตั้งสำนักงาน
ฯลฯ

ซัพพอร์ตการขยายธุรกิจในต่างประเทศ
     

ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมให้บริการ ด้านการวิจัยตลาด, การจดทะเบียนธุรกิจ, การขอวีซ่าทำงาน การบัญชีและอื่นๆ เพื่อการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ

<บริการของเรา >
การวิจัยตลาด
การจดทะเบียนธุรกิจ
การขอวีซ่าทำงาน
การเปิดบัญชีธนาคาร
การเลือกร้านค้า/ที่ตั้งสำนักงาน
ฯลฯ

ตัวอย่างการซัพพอร์ตการขยายธุรกิจในต่างประเทศ

ตัวอย่างการซัพพอร์ตการขยายธุรกิจในต่างประเทศ

การพัฒนาธุรกิจ

การพัฒนาธุรกิจ

หากคุณสนใจการขยายธุรกิจในต่างประเทศหรือการพัฒนาต่อในตลาดที่มีอยู่ ทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวโน้มการตลาดและข้อเสนอสำหรับช่องทางการขายตามคำร้องของคุณ

<บริการของเรา >
การวิจัยแนวโน้มการตลาด
ช่วยหาพันธมิตรการขาย
การนำเข้าสินค้า
ฯลฯ

販路開拓支援


<บริการของเรา >
การวิจัยแนวโน้มการตลาด
ช่วยหาพันธมิตรการขาย
การนำเข้าสินค้า
ฯลฯ

ตัวอย่างการพัฒนาทางการตลาด

ตัวอย่างการพัฒนาทางการตลาด

จับคู่ธุรกิจ

จับคู่ธุรกิจ

ビジネスマッチングサポート

เมื่อคุณอยากจะขยายธุรกิจให้กว้างขึ้น การหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้
ในต่างประเทศจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ J.forceพร้อมที่จะช่วยคุณจับคู่ธุรกิจ
ช่วยให้คุณค้นหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ ให้คุณได้ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

<บริการของเรา >
ค้นหาซัพพลายเออร์
ช่วยในการคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ
อำนวยความสะดวกการจับคู่ธุรกิจ
ฯลฯ

เมื่อคุณอยากจะขยายธุรกิจให้กว้างขึ้น การหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้
ในต่างประเทศจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ J.forceพร้อมที่จะช่วยคุณจับคู่ธุรกิจ
ช่วยให้คุณค้นหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ ให้คุณได้ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

<บริการของเรา >
ค้นหาซัพพลายเออร์
ช่วยในการคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ
อำนวยความสะดวกการจับคู่ธุรกิจ
ฯลฯ

ตัวอย่างการจับคู่ทางธุรกิจ

ตัวอย่างการจับคู่ทางธุรกิจ