J.force

J.forceロゴ

เกี่ยวกับ

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมามากกว่าครึ่งศตวรรษ
เราใช้ความเชี่ยวชาญและเครือข่ายที่กว้างขวางของเรา
เพื่อให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า ให้คุณได้มั่นใจที่มาใช้บริการของเรา

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมามากกว่าครึ่งศตวรรษ
เราใช้ความเชี่ยวชาญและเครือข่ายที่กว้างขวางของเรา
เพื่อให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า ให้คุณได้มั่นใจที่มาใช้บริการของเรา

จุดแข็งของเรา

当社の強み

เครือข่ายของเรา

เครือข่ายที่กว้างขวางของเราครอบคลุม 13 เมืองใน 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปี พวกเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและให้คำมั่นว่าจะมีข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ข้อเสนอของเรา

พวกเราให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
โดยใช้แนวคิดและเทรนด์ที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับประสบการณ์ของเรา
เพื่อนำข้อเสนอที่หลากหลายที่จะตอบสนองต่อความต้องการของคุณ

ความคล่องตัวของเรา

ทีมงานของเราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็ว
และรับประกันว่าทุกงานที่เราทำนั้นสำเร็จด้วยมาตรฐานที่ดีที่สุด

ความยืดหยุ่นของเรา

เราทราบดีว่า แต่ละประเทศมีธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ด้วยประสบการณ์ของเรา เราสัญญาว่าจะมีความยืดหยุ่นและให้คำแนะนำที่ดีที่สุดเพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

ความพึงพอใจของลูกค้า

เป้าหมายของเราคือการทำงานที่จะให้ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าเสมอ เรารู้ว่าการบรรลุความฝันและเป้าหมายของคุณเป็นงานที่น่ากลัว แต่เราจะอยู่กับคุณในทุกขั้นตอนด้วยความสนใจสูงสุดของคุณ

จุดแข็งของเรา

จุดแข็งของเรา

เครือข่ายของเรา

เครือข่ายที่กว้างขวางของเราครอบคลุม 13 เมืองใน 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปี พวกเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและให้คำมั่นว่าจะมีข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับคุณ<

ข้อเสนอของเรา

พวกเราให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
โดยใช้แนวคิดและเทรนด์ที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับประสบการณ์ของเรา
เพื่อนำข้อเสนอที่หลากหลายที่จะตอบสนองต่อความต้องการของคุณ

ความคล่องตัวของเรา

ทีมงานของเราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็ว
และรับประกันว่าทุกงานที่เราทำนั้นสำเร็จด้วยมาตรฐานที่ดีที่สุด

ความยืดหยุ่นของเรา

       

เราทราบดีว่า แต่ละประเทศมีธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ด้วยประสบการณ์ของเรา เราสัญญาว่าจะมีความยืดหยุ่นและให้คำแนะนำที่ดีที่สุดเพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

ความพึงพอใจของลูกค้า

เป้าหมายของเราคือการทำงานที่จะให้ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าเสมอ เรารู้ว่าการบรรลุความฝันและเป้าหมายของคุณเป็นงานที่น่ากลัว แต่เราจะอยู่กับคุณในทุกขั้นตอนด้วยความสนใจสูงสุดของคุณ

ขอบข่ายธุรกิจของเรา
     

ขอบข่ายธุรกิจของเรา

J.force ให้บริการตั้งแต่ส่วนบุคคล ด้านการติดต่อประสานงาน ไปจนถึงการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

サービス内容

J.force ให้บริการตั้งแต่ส่วนบุคคล ด้านการติดต่อประสานงาน ไปจนถึงการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

เครือข่ายของเรา

เครือข่ายของเรา

拠点・ネットワーク

เครือข่ายที่กว้างขวางของเราครอบคลุม 13 เมืองใน 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปี พวกเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและให้คำมั่นว่าจะมีข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ญี่ปุ่น
ฮ่องกง
ไทย
สิงคโปร์
เวียดนาม
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ออสเตรเลีย

เครือข่ายที่กว้างขวางของเราครอบคลุม 13 เมืองใน 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปี พวกเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและให้คำมั่นว่าจะมีข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ญี่ปุ่น
ฮ่องกง
ไทย
สิงคโปร์
เวียดนาม
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ออสเตรเลีย